»

Bouwgarant aannemer

Als BouwGarant-aannemer kunt u rekenen op kwaliteit, zekerheid en een stevig vangnet. Onze kwaliteit wordt met regelmaat gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Bouwgarant heeft een vangnet voor het geval er iets mis gaat middels een professionele servicedesk, een uitgebreide klachtenregeling en een onafhankelijke geschillencommissie. Daarnaast kunt u extra zekerheid kiezen door de garantie van BouwGarant af te sluiten. Indien een BouwGarant aannemer failliet gaat of er zijn gebreken na oplevering, dan krijgt u de extra afbouwkosten vergoed binnen de spelregels

Voor meer informatie kunt u terecht bij: