»

Herbestemming

Gebouwen worden vaak voor een bepaalde functie gebouwd. In de loop der tijd kunnen gebouwen hun functie verliezen door technologische ontwikkelingen (watertorens), het wegvallen van een bedrijfstak (steenkolenmijn en strokartonfabriek), schaalvergroting (zuivelfabriek en aardappelmeelfabriek), bevolkingskrimp en vergrijzing (scholen) of door verplaatsing van de bestaande (bedrijfs)activiteit naar elders. Om verval van het leegstaande pand te voorkomen moet er een nieuwe functie worden gezocht. Veel voorkomende herbestemmingen zijn een culturele bestemming, bedrijfsverzamelgebouw of woonfunctie.

Panden die voor herbestemming in aanmerking komen, zijn vaak monument, beeldbepalend voor een stad of dorp of kenmerkend voor een streek. Om een pand geschikt te maken voor de nieuwe bestemming wordt deze vaak geheel of gedeeltelijk verbouwd of gerenoveerd.

Wij staan graag voor u klaar om voor u uw herbestemmigsproject te realiseren waarin wij onze ervaring kunnen laten zien.

Bekijk ons werk